Ātri un viegli pārvietojamas mēbeles ļauj izveidot interesantu un dažādu mācību vidi

Daudzveidība bez sarežģītām kustībām

Skolā darba ritms ir mainīgs – skolotāja darbu ar visu klasi nomaina mācīšanās atsevišķi vai nelielās grupās, ir arī starpbrīži atpūtai. Telpai ir jāspēj ātri mainīties – piemēram, no krēslu izkārtojuma aplī diskusijās līdz uz skolotāju centrētu mācīšanos vai koncentrētu individuālo darbu.

Ērts un viegli pārveidojams-pārvietojams telpu aprīkojums nozīmē plašāku mācību metožu izmantošanas iespēju stundās. Shift+ sērijas mēbeles piedāvā iespēju skolotājiem un skolēniem veidot savu, – individuālu mācību vidi, atbilstoši nepieciešamajai situācijai un nodarbību posmiem. Mēbeles pielāgojas skolēniem un skolotājam, nevis otrādi. Shift+ sērijas mēbeles var tikt izmantotas ļoti daudzos dažādos veidos – klasēs, kā arī bibliotēkā vai atpūtas telpās.