Esam vācu ražotāja VS pārstāvis Latvijā. VS ir viens no vadošajiem skolas mēbeļu ražotājiem Eiropā. Vairāk nekā 100 gadu darbības laikā VS ir devis būtisku ieguldījumu skolas mēbeļu attīstībā un paplašinājis tā ražoto skolas mēbeļu un aprīkojuma klāstu līdz pilnībai. VS mēbeļu galvenās priekšrocības ir ergonomiskums, kvalitāte un funkcionalitāte.

Savā darbības laikā VS eksperti ir strādājuši ne tikai pie skolas mēbeļu funkcionalitātes uzlabošanas, bet arī pie vispārējās mācību vides pilnveidošanas, lai mēbeles pilnībā iekļautos jebkurā mācību stundā un kļūtu par papildinājumu dažādākajām mācību metodēm.

www.vs.de

Shift Base A 1
Shift Base A 2
Shift Base A 3

Mācību metožu dažādība

Skolā darba ritms ir mainīgs – skolotāja darbu ar visu klasi nomaina mācīšanās atsevišķi vai nelielās grupās, ir arī starpbrīži atpūtai. Telpai ir jāspēj ātri mainīties – piemēram, no krēslu izkārtojuma aplī diskusijās līdz uz skolotāju centrētu mācīšanos vai koncentrētu individuālo darbu.

Daudzveidība bez sarežģītām kustībām

Ērts un viegli pārveidojams-pārvietojams telpu aprīkojums nozīmē plašāku mācību metožu izmantošanas iespēju stundās. Shift+ sērijas mēbeles piedāvā iespēju skolotājiem un skolēniem veidot savu, individuālu mācību vidi. Atbilstoši nepieciešamajai situācijai un nodarbību posmiem. Mēbeles pielāgojas skolēniem un skolotājam, nevis otrādi. Shift+ sērijas mēbeles var tikt izmantotas ļoti daudzos dažādos veidos  – klasēs, kā arī bibliotēkā vai atpūtas telpās.

Telpas nozīme

Kopš uzņēmuma izveides, projektējot un ražojot mēbeles izglītības iestādēm VS skolas mēbeļu ražotāja uzmanības centrā ir telpiskā vide. Piemēram, 1913.gadā, VS dibinātājuzņēmumam Berlīnē bija ekskluzīvas tiesības ražot un izplatīt Montesori materiālus Vācijā. Marija Montesori vēlējās palīdzēt bērniem autonomi trenēt savas prasmes. Mācību materiāliem, arī mēbelēm, telpām un arhitektūrai, nācās pielāgoties šim mērķim.

Trešais skolotājs

Skolas arhitektūra, telpiskais dizains un mēbeles var sniegt būtisku ieguldījumu izglītības potenciāla aktivizēšanā. Pedagoga Lorisa Malaguzi vārdiem: telpa kļūst par „trešo skolotāju” – līdzās pieaugušajiem un pārējiem skolēniem – un ietekmē bērnu sasniegumus mācībās. Ātri un viegli pārkārtojamas mēbeles ļauj veidot interesantu un dažādu mācību vidi, atbalstot dažādākās mācību metodes.

Dinamiska mācīšanās

Lai mācītos ar galvu, nepieciešams viss ķermenis. Vienveidīgas nodarbības vienlaicīgi ilgu laiku sēžot nekustīgi vienā pozā sekmē  prāta stagnāciju. Spontānās, automātiskās un ikdienišķās kustības vitāli ietekmē mūsu veselību un darbaspējas, tikai pateicoties tām bērni var veiksmīgi attīstīties gan fiziski, gan garīgi. Tādēļ šodienas skolai jābūt skolai „kustībā”. Kustībām jābūt integrētām nodarbībās, lai palīdzētu uzturēt uzmanības un koncentrēšanās spējas.

Vērojot bērnu, ir acīm redzami, ka prāta attīstība notiek caur kustību.

Maria Montessori